Module P7.62 indoor 2R1G
Mã SP: Module P762_indoor
Mã DM : 5
Giá : 520,000 VNĐ
Lượt xem : 2,689
Ngày đăng : 19/08/14 14:12:22
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Module P7.62 indoor 2R1G

Kích thước:
- 488mm x 122mm (64x16pixels): 520.000VNĐ
- 488mm x 244mm (64x32pixels): 920.000VNĐ

Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1