Module 4 bóng RGB gắn chíp điều khiển
Mã SP: 4bRGB_chipDK
Mã DM : 18
Giá : 24,000 VNĐ
Lượt xem : 3,899
Ngày đăng : 12/04/13 13:46:54
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Module 4 bóng RGB gắn chíp điều khiển, có thể điều khiển từng điểm,

Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1