Đèn mắt trâu RGB, điều khiển Remote
Mã SP: Mat trau RGB
Mã DM : 15
Giá : 250,000 VNĐ
Lượt xem : 2,643
Ngày đăng : 10/10/11 13:45:36
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Điều khiển được 16 màu, 3W,

Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1