CHÓA ĐÈN LUXEON 1W-3W 10W -20W-30W
Mã SP: CHOA_DEN
Mã DM : 12
Giá : 5,000 VNĐ
Lượt xem : 16,732
Ngày đăng : 20/11/14 14:30:48
Thông tin chi tiết sản phẩm :

- CHÓA ĐÈN LUXEON 1W -3W - 5W CẦU LÕM  5, 10, 8, 45, 30, 20, 60, 120 ĐỘ : 5000Đ
- CHÓA ĐÈN LUXEON 10W CẦU LÕM :45000
- CHÓA ĐÈN LUXEON 10W -20W -30W GƯƠNG CẦU LỒI  75000 - 85000
- CHÓA ĐÈN LUXEON 1W -3W - 5W CẦU LỒI : 10000Đ

Hình ảnh sản phẩm (12) :
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Hình 6 
Hình 7 Hình 8 Hình 9 Hình 10 Hình 11 Hình 12