BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 12A CÓ REMOTE
Mã SP: BODK_LED_RGB_12A
Mã DM : 14
Giá : 250,000 VNĐ
Lượt xem : 2,709
Ngày đăng : 27/06/14 11:30:25
Thông tin chi tiết sản phẩm :

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 12A CÓ REMOTE, SỬ DỤNG ĐIỆN 12V

Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1