LED TRẮNG TRONG/ĐỤC CHO RA MÀU -LAMPS LED
Mã SP: led_YULED
Mã DM : 21
Giá : 200 VNĐ
Lượt xem : 3,099
Ngày đăng : 04/06/13 11:10:58
Thông tin chi tiết sản phẩm :

1. LED 5MM TRẮNG ĐỤC CHO RA MÀU
- Đỏ, vàng ( chân dài ) : 210
- Đỏ, vàng  ( chân ngắn ) : 220
- Xanh dương  : 250
- Xanh lá : 260
- Trắng : 2785
2. LED 5MM TRẮNG TRONG  CHO RA MÀU
- Đỏ, vàng ( chân dài ) : 250
- Đỏ, vàng  ( chân ngắn ) : 240
- Xanh dương  : 310
- Xanh lá :
- Trắng : 330
3. LED 5MM LÙN TRẮNG TRONG  CHO RA MÀU
- Đỏ, vàng ( chân dài ) : 240
- Đỏ, vàng  ( chân ngắn ) : 220
- Xanh dương  : 280
- Xanh lá : 280
- Trắng : 295
4. LED 5MM ĐỤC MÀU  CHO RA MÀU
- Đỏ, vàng ( chân dài ) : 200
- Đỏ, vàng  ( chân ngắn ) : 210
- Xanh dương  : 310
- Xanh lá : 300
- Trắng : -
5. LED 3MM TRẮNG TRONG / TRẮNG ĐỤC CHO RA MÀU
- Đỏ, vàng ( chân dài ) : 230
- Đỏ, vàng  ( chân ngắn ) : 250
- Xanh dương  : 280
- Xanh lá : 280
- Trắng : 300