BX-5A2 - CPU ĐIỀU KHIỂN QUANG BÁO
Mã SP: BX5A2
Mã DM : 26
Giá : 900,000 VNĐ
Lượt xem : 2,551
Ngày đăng : 18/06/14 10:57:21
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Khả năng điều khiển:
- Đơn sắc ->
64K: 3200*16 2048*32 1344*48 1024*64  
- Ba màu (R/G/Y) ->
32K: 2048*16 1024*32 672*48 512*64
Phân vùng điều khiển : 8
Chương trình tối đa : 48
Chiều rộng tối đa:
3200
Chiều cao tối đa : 64
Giao tiếp : RS232


Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1