HD-A3 - CPU ĐIỀU KHIỂN QUANG BÁO
Mã SP: HDA3
Mã DM : 25
Giá : 350,000 VNĐ
Lượt xem : 1,757
Ngày đăng : 26/11/14 14:25:57
Thông tin chi tiết sản phẩm :

- Điều khiển matrix 1 màu - 3 màu với 45 hiệu ứng DISPLAY, 30 hiệu ứng CLEAR và 20 hiệu ứng viền (Classics, Magic,... với nhiều kiểu kết hợp đẹp mắt). Phiên bản mới nhất v4.15
- Bộ nhớ: 2M byte
- Hỗ trợ: 20 ngôn ngữ
- Hỗ trợ hầu hết các module : 1/16 ; 1/8 ; 1/4 ; 1/2 và quét tĩnh.
- Hỗ trợ 10 thiết lập động sáng,  03 chế độ điều chỉnh sáng.
- Kích thước: 50mm * 74mm
- Giao tiếp qua : RS232/UDisk

Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1