BX5M1 - CPU ĐIỀU KHIỂN
Mã SP: BX5M1
Mã DM : 26
Giá : 600,000 VNĐ
Lượt xem : 1,412
Ngày đăng : 18/06/14 10:59:23
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Cổng mạng 100M

- 1 Màu : 150K điểm,Chiều ngang lớn nhất 8192 điểm,
Cao 256 điểm

3 Màu : 80K điểm,Chiều ngang lớn nhất 5120 điểm,
Cao 128 điểm

Điều khiển qua mạng LAN