BX5M4 - LAN: CPU ĐIỀU KHIỂN
Mã SP: BX5M4 - LAN
Mã DM : 26
Giá : 1,300,000 VNĐ
Lượt xem : 1,526
Ngày đăng : 25/09/13 12:37:46
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Cổng mạng 100M

- 1 Màu : 150K điểm,Chiều ngang lớn nhất 8192 điểm,
Cao 256 điểm

3 Màu : 80K điểm,Chiều ngang lớn nhất 5120 điểm,
Cao 128 điểm

Điều khiển qua mạng LAN/ RS232