BX5E2 - LAN: CPU ĐIỀU KHIỂN
Mã SP: BX5E2 - LAN
Mã DM : 26
Giá : 1,600,000 VNĐ
Lượt xem : 1,784
Ngày đăng : 25/09/13 12:37:24
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Cổng mạng 100M

- 1 Màu : 150K điểm,Chiều ngang lớn nhất 8192 điểm,
Cao 256 điểm

3 Màu : 80K điểm,Chiều ngang lớn nhất 5120 điểm,
Cao 128 điểm

Điều khiển qua mạng LAN/ RS232 / USB