HD-S3 - CPU ĐIỀU KHIỂN QUANG BÁO
Mã SP: HD-S3
Mã DM : 25
Giá : 300,000 VNĐ
Lượt xem : 1,712
Ngày đăng : 26/11/14 13:42:05
Thông tin chi tiết sản phẩm :

- Chế độ quét: 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 quét tĩnh vv
- Hơn 30 hiệu ứng hiển thị.
-
Hiển thị hình ảnh: GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TXT, RTF, vv
- Nguồn cung cấp:
4.5-6.0V

- Công suất tiêu thụ: ≤0.5W
- Môi trường làm việc: - 30°C đến 70°C
- Giao tiếp qua : RS232

Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1