HD-E3 - CPU ĐIỀU KHIỂN QUANG BÁO
Mã SP: HD-E3
Mã DM : 25
Giá : 700,000 VNĐ
Lượt xem : 1,644
Ngày đăng : 26/11/14 14:25:01
Thông tin chi tiết sản phẩm :

- Điều khiển matrix 1 màu - 3 màu với 45 hiệu ứng DISPLAY, 30 hiệu ứng CLEAR và nhiều hiệu ứng viền (Classics, Magic,... với nhiều kiểu kết hợp đẹp mắt). Phiên bản mới nhất HD2013 v4.15
- Bộ nhớ : 2M byte
- Hỗ trợ : 20 ngôn ngữ
- Hỗ trợ hầu hết các module : 1/16 ; 1/8 ; 1/4 ; 1/2 và quét tĩnh .
- Giao tiếp : UDisk/Ethernet


Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1