HD-Q40 - CPU ĐIỀU KHIỂN QUANG BÁO
Mã SP: HD-Q40
Mã DM : 25
Giá : 400,000 VNĐ
Lượt xem : 1,104
Ngày đăng : 26/11/14 13:42:48
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Port: 08 ports, 12 ports
Chế độ quét: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 chế độ phổ biến và quét tĩnh
Định dạng: Flash
Hỗ trợ: GIF
Hiển thị: Văn bản, hình ảnh, nhiệt độ, thời gian,...
Giao tiếp:
UDisk
Nguồn cung cấp: 4.2-5.5V
Công suất tiêu thụ: ≤0.5W
Môi trường làm việc: - 30°C đến 75°C

Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1