HD-U40 - CPU ĐIỀU KHIỂN QUANG BÁO
Mã SP: HDU40
Mã DM : 25
Giá : 700,000 VNĐ
Lượt xem : 945
Ngày đăng : 27/11/14 15:30:47
Thông tin chi tiết sản phẩm :

- Điều khiển matrix 1 màu - 3 màu với 50 hiệu ứng DISPLAY, 30 hiệu ứng CLEAR và nhiều hiệu ứng viền (Classics, Magic,... với nhiều kiểu kết hợp đẹp mắt).
- Hỗ trợ màu đỏ, xanh lá cây và màu vàng.
- Quản lý vùng cửa sổ : 5 vùng
- Hỗ trợ: 200 chương trình có sẵn
- Hỗ trợ hầu hết các module : 1/16 ; 1/8 ; 1/4 ; 1/2 và quét tĩnh.
- Hỗ trợ tập tin: TXT, RTF, GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP và cũng hỗ trợ hình ảnh động.
- Nguồn cung cấp: 4.5-5.0V
- Công suất tiêu thụ: ≤0.5W
- Môi trường làm việc: - 40°C + 75°C
- Giao tiếp : UDisk

Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1