CPU Điều khiển LEDSign V2.1
Mã SP: Bo V2
Mã DM : 16
Giá : 150,000 VNĐ
Lượt xem : 4,389
Ngày đăng : 12/04/13 13:00:10
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Điều khiển các bảng điện tử rượt đuổi nhau.
Có thể tự lập trình.
Khả năng mở rộng tối đa là 485 cổng.
Có phần mềm đi kèm cho khách hàng lập trình các hiệu ứng như mong muốn.

Hình ảnh sản phẩm (2) :
Hình 1 Hình 2