ĐIỆN TRỞ 1/4 W
Mã SP: DIENTRO
Mã DM : 7
Giá : 20 VNĐ
Lượt xem : 2,079
Ngày đăng : 17/03/0-100 00:00:00
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Có nhiều loại trở như trở 100Ω, 120Ω, 150

SP ĐẶC BIỆT
Loading
QUẢNG CÁO