CPOWER3200 (CPOWER 3200) : Bo điều khiển Module
Mã SP: CPOWER3200
Mã DM : 6
Giá : 1,200,000 VNĐ
Lượt xem : 3,304
Ngày đăng : 01/12/14 16:06:19
Thông tin chi tiết sản phẩm :

Tính năng :

 1. Hiển thị và hỗ trợ nhiều định dạng : AVI, GIF, JPG, BMP,...
 2. Hiển thị TEXT & Chế độ đồng hồ nhiều kiểu
 3. Hiển thị tối đa 10 cửa sổ đồng thời/chương trình
 4. Khả năng lưu trữ 512 chương trình
 5. Kết nối có dây : RS232/RS485
 6. Kết nối không dây : GPRS/CDMA, ZigBee, RF...
 7. Điều khiển kích thước : 1024*64 / 768*80 / 512*128 / 256*256, tùy biến...
 8. Kết nối hỗ trợ nhiều module với KB khác nhau

  KB02 interface(full collor and static)

  R1 B1 R2 B2  N   N   N  N 16

  1 R1 G1 R2 G2 CK LD OE N 15

   

  KB20 interface(full collor or RG, the "B2" should change to "D" , when 1/16 scan mode)

  2 A B  C B2 G1 G2 LD CK 16

  1 N N B1 OE R1 R2  N  N  15

   

    

  KB21 interface

  2 G1 N  G2 N  B N  LD  N 16

  1 R1 B1 R2 B2 A C CK OE 15

  KB22 interface

  2 N  N  NC B1 N  N N D 16

  1 CK LD R1 G1 OE A B C 15

   

  KB23 interface

  2 G1 R2 B2 G3 R4 B4 A C LD N   20

  1 R1 B1 G2 R3 B3 G4 N B CK OE 19

   

  KB13 interface:(RG only)

  2 OE R1 R2 G1 G2 CK LD N 16

  1 A    B   C  D   OE  N  N   N 15

Hình ảnh sản phẩm :
Hình 1