TẤT CẢ SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC
LED SAO BĂNG

Giá : 100,000 VNĐ

ĐÈN SAO BĂNG 0.6M

Giá : 100,000 VNĐ

ĐÈN SAO BĂNG 0.8M GIẢ

Giá : 130,000 VNĐ

LED SAO BĂNG 1M

Giá : 145,000 VNĐ

LED SAO BĂNG 0.8m

Giá : 190,000 VNĐ

LED ỐNG 7 MÀU/ 220V