TẤT CẢ SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC
LED LUXEON

Giá : 350,000 VNĐ

LED LUXEON 30W

Giá : 35,000 VNĐ

LUXEON 3W 2 NHÂN

Giá : 60,000 VNĐ

LED LUXEON 5W 2 TIM

Giá : 220,000 VNĐ

LED LUXEON 10W - ĐL

Giá : 320,000 VNĐ

LED LUXEON 20W

Giá : 130,000 VNĐ

LED LUXEON CREE 10W T6

Giá : 450,000 VNĐ

LED LUXEON 50W

Giá : 120,000 VNĐ

LED LUXEON 5W 4 TIM ĐL

Giá : 70,000 VNĐ

LED LUXEON 3 MÀU

Giá : 0 VNĐ

PCB cho led luxeon