TẤT CẢ SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC
CPU LEDSIGN

Giá : 110,000 VNĐ

Bo lập trình sẵn 16 cổng

Giá : 120,000 VNĐ

Bo nâng công suất

Giá : 250,000 VNĐ

Mạch nạp 89

Giá : 110,000 VNĐ

Bo chạy viền sao băng 15c

Giá : 50,000 VNĐ

Bo trắng 89

Giá : 50,000 VNĐ

PORT MỞ RỘNG

Giá : 20,000 VNĐ

Bo viền 3 cổng

Giá : 150,000 VNĐ

Bo lập trình sẵn 32 cổng