TẤT CẢ SẢN PHẨM THUỘC DANH MỤC
LINH KIỆN

Giá : 130,000 VNĐ

CHÌ CUÔN PENGFA XANH

Giá : 270,000 VNĐ

Chì Hàn_chì Ký

Giá : 2,200 VNĐ

TIP 41C

Giá : 22,000 VNĐ

CHÌ CUỘN TRUNG QUỐC

Giá : 5,000 VNĐ

CHÓA ĐÈN LUXEON

Giá : 50,000 VNĐ

DÂY NẠP V1

Giá : 20 VNĐ

ĐIỆN TRỞ 1/4 W

Giá : 50,000 VNĐ

DÂY NẠP V2

Giá : 2,500 VNĐ

TIP 122