TẤT CẢ TÀI NGUYÊN
Hướng dẫn sử dụng CPU điều khiển C-Power5200/3200
1 file(s)Chi tiết
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng CPU điều khiển C-Power5200/3200
Kỹ thuật đấu LED cơ bản (Led Sign, Biển vẫy)
1 file(s)Chi tiết
Thông tin tham khảo hỗ trợ cho việc đấu LED
Hướng dẫn sử dụng KG316T - Bộ hẹn giờ điện tử tắt/mở thiết bị tự động thông minh tiết kiệm điện
1 file(s)Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng KG316T - Bộ hẹn giờ điện tử tắt/mở thiết bị tự động thông minh tiết kiệm điện
InfoLedPlayer - Newwing (Phần mềm điều khiển quang báo/màn hình)
2 file(s)Chi tiết
InfoLedPlayer - Newwing (Phần mềm điều khiển quang báo/màn hình)
Hướng dẫn sử dụng CPU điều khiển Matrix HD-M/HD-N
5 file(s)Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng CPU điều khiển Matrix HD-M/HD-N
HD2014 (new) v1.01.318 - Phần mềm điều khiển Matrix (hỗ trợ dòng CPU Gen4/3/2)
4 file(s)Chi tiết
HD2014 (hỗ trợ dòng CPU Gen4/3/2) V1.01.318 - Phần mềm điều khiển Matrix - Hỗ trợ 45 hiệu ứng display, 30 hiệu ứng Clear, 20 hiệu ứng viền. - Hỗ trợ viền nhiều loại: Classic, Magic, và Custom Border - Hỗ trợ điều khiển : HD-S3, HD-U3, HD-M3, HD-U/L,...
Demo LED RGB Pixel
0 file(s)Chi tiết
Demo điều khiển RGB Pixel Controller & LED
LedshowTW2013 (v13.07.01.01)
1 file(s)Chi tiết
LedshowTW2013 (v13.07.01.01) Phần mềm điều khiển LedshowTW (Tiếng Việt) - Điều khiển BX3T, BX4A1, BX4A2,...