TẤT CẢ TÀI NGUYÊN
LedBuild - Phần mềm điều khiển led pixels
1 file(s)Chi tiết
LedBuild - Phần mềm điều khiển led pixels
LedEdit 2012 - Phần mềm điều khiển ledpixels
4 file(s)Chi tiết
LedEdit 2012 - Phần mềm điều khiển ledpixels
Phần mềm nạp file hex cho dòng 89X
3 file(s)Chi tiết
Phần mềm nạp file hex cho dòng 89X
Hướng dẫn và sơ đồ đấu dây cho bộ đệm công suất
1 file(s)Chi tiết
Hướng dẫn và sơ đồ đấu dây cho bộ đệm công suất
Hướng dẫn sử dụng chương trình LedCtrl 2013
3 file(s)Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng chương trình LedCtrl 2013. Dùng cho các dòng CPU T-1000-C, C1, T-4000-C,...
Demo - Led ống RGB (220v)
0 file(s)Chi tiết
Demo - Led ống RGB (220v)
Hướng dẫn sử dụng phần mềm LedBuild - IC TM1804
5 file(s)Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng phần mềm LedBuild - IC TM1804
LED TABLE - BÀN LED CẢM ỨNG
0 file(s)Chi tiết
Sử dụng IC : LPD6803 Kích thước điểm ảnh : ~64px (1 led+1 cảm biến trên điểm) Giá đã bao gồm thiết kế bàn hoặc thiết kế riêng. Giá cho mỗi Px (điểm) : ~120.000-150.000VNĐ