TẤT CẢ TÀI NGUYÊN THUỘC DANH MỤC
DOWNLOAD
LedCenter - Cpower5200/C3200
5 file(s)Chi tiết
Dùng cho board C_Power 5200 & CPower 3200 Cập nhật thêm nhiều tính năng mới hơn so với v3.64 như : Tạo đường viền cho cửa sổ, thêm nhiều hiệu ứng cho text/image,... Cập nhật mới nhất với V5.0
Drivers cho USB chuyển sang RS232 (HL & PL)
3 file(s)Chi tiết
Drivers cho USB chuyển sang RS232 (HL & PL)
CPU Ledsign V2 (Phần mềm lập trình điều khiển bảng hiệu)
1 file(s)Chi tiết
CPU Ledsign V2 (Phần mềm lập trình điều khiển bảng hiệu)
Phần mềm hỗ trợ .NetFrameWork 2.0
5 file(s)Chi tiết
Phần mềm .NetFrameWork 2.0 dùng cho LedSign Control hoặc MaTrix Control
InfoLedPlayer - Newwing (Phần mềm điều khiển quang báo/màn hình)
2 file(s)Chi tiết
InfoLedPlayer - Newwing (Phần mềm điều khiển quang báo/màn hình)
HD2014 (new) v1.01.318 - Phần mềm điều khiển Matrix (hỗ trợ dòng CPU Gen4/3/2)
4 file(s)Chi tiết
HD2014 (hỗ trợ dòng CPU Gen4/3/2) V1.01.318 - Phần mềm điều khiển Matrix - Hỗ trợ 45 hiệu ứng display, 30 hiệu ứng Clear, 20 hiệu ứng viền. - Hỗ trợ viền nhiều loại: Classic, Magic, và Custom Border - Hỗ trợ điều khiển : HD-S3, HD-U3, HD-M3, HD-U/L,...
LedshowTW2013 (v13.07.01.01)
1 file(s)Chi tiết
LedshowTW2013 (v13.07.01.01) Phần mềm điều khiển LedshowTW (Tiếng Việt) - Điều khiển BX3T, BX4A1, BX4A2,...
LedPro - Điều khiển CPU Quang Báo TF
1 file(s)Chi tiết
Phần mềm điều khiển LedPro - Điều khiển CPU Quang Báo TF