TẤT CẢ TÀI NGUYÊN THUỘC DANH MỤC
Demo
Đèn hào quang Phật
0 file(s)Chi tiết
Đèn hào quang Phật
Demo LED RGB Pixel
0 file(s)Chi tiết
Demo điều khiển RGB Pixel Controller & LED
Demo - Led dây RGB SMD505 (30b/m) - loại dày
0 file(s)Chi tiết
Demo - Led dây RGB SMD505 (30b/m) - loại dày
Demo - Chữ nổi sử dụng Module 4 led RGB SMD505
0 file(s)Chi tiết
Demo - Chữ nổi sử dụng Module 4 led RGB SMD505
Demo - Bảng hiệu LedSign kết hợp quang báo (CPU V2 + CPU HD-M)
0 file(s)Chi tiết
Demo - Bảng hiệu LedSign kết hợp quang báo (CPU V2 + CPU HD-M)
Demo - Bảng hiệu LedSign (CPU V2)
0 file(s)Chi tiết
Demo - Bảng hiệu LedSign (CPU V2)
Demo - Led thanh SMD5050 (thay thế đèn tip)
0 file(s)Chi tiết
Demo - Led thanh SMD5050 (thay thế đèn tip)
Demo - Led ống RGB (220v)
0 file(s)Chi tiết
Demo - Led ống RGB (220v)