TẤT CẢ TÀI NGUYÊN THUỘC DANH MỤC
Demo
LED TABLE - BÀN LED CẢM ỨNG
0 file(s)Chi tiết
Sử dụng IC : LPD6803 Kích thước điểm ảnh : ~64px (1 led+1 cảm biến trên điểm) Giá đã bao gồm thiết kế bàn hoặc thiết kế riêng. Giá cho mỗi Px (điểm) : ~120.000-150.000VNĐ