Demo - Led thanh SMD5050 (thay thế đèn tip)
ID : 34
Mã DMTN : 4
Ngày đăng : 06/08/11 18:56:18
Nội dung :
Demo - Led thanh SMD5050 (thay thế đèn tip)
- 60b/m
- có vỏ nhôm tản nhiệt
- điện áp 12V